VILLKOR

DHospitality AB (nedan “Guestro”, “vi”, “oss” eller “vår”), organisationsnummer. 559356-3090, med sin registrerade adress på Olaus Mgnus väg 8, 121 40 Johanneshov, Sverige, är ett analys och teknikföretag. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. 

Guestro tillhandahåller ett antal tjänster, som beskrivs nedan under separata avsnitt där de specifika villkoren för varje tjänst anges. Tjänsten Bas, Lojalitet, Marknad och Autopilot (var och en enligt definitionen nedan och hädanefter gemensamt kallad “Tjänsterna”) är tillgängliga via “www.guestro.se samt www.go.guestro.se ” (“Webbplatsen”) och genom “appen app.guestro.com” (”Plattformen”). Tjänsterna, och de specifika villkoren för dem, beskrivs ytterligare nedan.

Både “Kund” och “du” betyder dig och den juridiska person du representerar, som du garanterar att du har behörighet att representera och för vem du accepterar dessa villkor.

Genom att använda tjänsterna bekräftar du att du förstår och samtycker till dessa användarvillkor (”Villkoren”). All användning av tjänsten omfattas av dessa villkor. Vi kan då och då revidera dessa villkor. Din fortsatta användning av tjänsterna efter publicering av eventuella revisioner kommer att utgöra ditt (och för att undvika tvivel, kundens) samtycke till att vara bunden av sådana revisioner.

Läs dessa villkor noggrant innan du använder tjänsterna. Om du inte godkänner dessa villkor har du inte rätt att använda Tjänsterna.

REGISTRERINGSPROCESS

För att registrera ett konto hos Guestro kommer du att bli ombedd att ange din e-postadress och ditt lösenord. Alternativt kan du använda vissa tredjepartstjänster, t.ex. Facebook, Google, Linkedin eller BankID.

Du måste också ange ditt fullständiga namn och företagsnamn (i tillämpliga fall), avdelning, roll och webbplats (domännamn). Du ansvarar för att tillhandahålla korrekt registreringsinformation och vi tar inget ansvar för eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden i sådan information eller i tjänsten som är ett resultat av någon information som du tillhandahåller. Genom att bli en registrerad användare av våra tjänster kommer du också att uppmanas att lämna dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Om du är en fysisk person måste du vara över 18 år (eller annan laglig ålder som kan gälla i ditt land) för att kunna registrera ett konto för tjänsterna.

När du har slutfört registreringsprocessen kommer du att få ett bekräftelsemail med din valda information till den e-postadress du angett.

Du garanterar att du är firmatecknare eller har rätt att ingå avtal. Alla avtal som du ingår med oss är du även personlig ansvarig.

ANVÄNDARKONTOTS SÄKERHET

Varje användare är personligen och ensam ansvarig för alla handlingar och transaktioner som görs via hans/hennes/deras konto. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och du bör se till att du avslutar ditt konto ordentligt i slutet av varje session.

Guestros personal kan logga in på Tjänsten under ditt konto för att upprätthålla eller förbättra tjänsten, inklusive till exempel för att ge dig hjälp med tekniska eller faktureringsfrågor.

Du samtycker till att omedelbart meddela Guestro om du misstänker obehörig användning av ditt konto eller tillgång till ditt lösenord eller konto.

Om du vill avaktivera ditt konto, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande med sådan information till [email protected].

TREDJEPARTSTJÄNSTER

Tjänsterna är integrerade med vissa tredjepartsapplikationer, webbplatser och tjänster (“Tredjepartstjänster”) för att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängligt för dig. Dessa Tredjepartstjänster kan ha sina egna användarvillkor och sekretesspolicyer och din användning av dessa Tredjepartstjänster kommer att styras av och vara föremål för sådana villkor och sekretesspolicyer. Du förstår och samtycker till att Guestro inte stöder och inte är ansvarig eller ansvarig för beteendet, funktionerna eller innehållet i någon Tredjepartstjänst eller för någon transaktion som du kan ingå med leverantören för någon sådan Tredjepartstjänst.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BAS

Tjänsten “Bas” inkluderar:
– Hantera din meny online
Tillgång till Guestro Admin genom att logga in på www.app.guestro.se. Här administrerar du alla dina tjänster som du har hos oss.

– Premiumprofil på Guestro.se
Detta innebär att du får en egen landningssida på vår konsumentplattform www.guestro.se. Denna sita kan du administrera själv genom att logga in på ditt Guestro-konto.

– Egen hemsida
En standardhemsida som är baserad på en av våra mallar. Denna är kopplad till din profil på www.Guestro.se som gör att all information synkroniseras mellan din hemsida och din profil. Hosting ingår och underhåll ingår. Innehållsproduktion eller ändringar ingår inte. Alla ändringar eller premiummallar kostar extra och kan beställas när du har aktiverat ditt konto.

– Menyverktyget
Ett verktyg där du kan skapa och publicera menyer på din profil på www.guestro.se, din hemsida samt generera PDF-menyer. Du kan även välja att publicera din meny på menyskärmar (tilläggsstjänst, ingår ej i BAS).

– Support via chatt, epost eller telefon
En premiumsupport som om du behöver hjälp med att administrera ditt konto på www.app.guestro.se. 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR LOJALITET

Tjänsten “Lojalitet” inkluderar: 

– Allt i Bas

– Formulär för insamling av gästens kontakt- och personuppgifter
Du kan samla in gästens uppgifter, dessa sparas på Guestro och du kan administrera den insamlade informationen på plattformen.

– Kommunikationsmodul
Med hjälp av en AI kan du skapa, schemalägg och skicka epost och sms till dina gäster. Detta gör du direkt på plattformen. Upp till 500 sms eller epost ingår varje månad.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MARKNAD

Tjänsten “Marknad” inkluderar:

– Allt i Lojalitet

– Analys av följare och din digitala närvaro
Varje månad går vi igenom all statistik och utför åtgärder för att säkerställa att din information är korrekt på: Facebook, Instagram, TripAdvisor, Google Places.

– Produktion av innehåll på Facebook och Instagram
Vi skapar och publicerar 15 inlägg på Facebook och 15 inlägg på Instagram. 4 Storier är inkluderat. Alla inlägg skapas utifrån befintligt innehåll (foto/film) som du själv ansvarar för att tillhandhålla oss. 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR AUTOPILOT

Tjänsten “Autopilot” inkluderar:

– Allt i Marknad

– Hantering av ditt digitala rykte
Vi svarar på recenssioner, hanterar din interaktion med gäster och analyserar ditt rykte månadsvis.

– Vi administrerar hela ditt konto på Guestro
Vi uppdaterar menyer, öppettider, publicerar evenemang och underhåller din kommunikation med dina gäster med hjälp av våra verktyg i plattformen.

– Produktion av material
En gång per kvartal tar vi relevanta foton och filmar din verksamhet och din mat. Upp till 25 foton och 4 kortare filmer ingår. Detta använder vi för att skapa bättre inlägg på dina sociala medier. 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR BETALNING

Under registreringsprocessen, som beskrivs i avsnitt 2 ovan, väljer och prenumererar du på en av våra tillgängliga paket ( “Bas”, “Loyalty”, “Marknad” eller “Autopilot). Perioden för respektive prenumeration är antingen månadsvis eller på årsbasis, med automatiska förnyelseperioder som motsvarar längden på den valda prenumerationsperioden.

Avgifterna relaterade till den valda abonnemangsplanen betalas med kort. Om du väljer att betala med kort är du skyldig att lämna in nödvändig kortsinformation. Kortet kommer därefter att debiteras enligt din prenumerationsplan.

Om du väljer att betala med faktura ska betalning ske inom 14 dagar från fakturadatum, eller enligt överenskommelse mellan Guestro och dig på annat sätt. För sen betalning medför tillägg av ränta i enlighet med gällande bestämmelser i Räntelagen. Först när fakturan är betalad så aktiveras ditt konto och dina tjänster.

Om betalningsmedel inte tillhandahålls av dig på betalningsdagen förbehåller vi oss rätten att frysa ditt konto (vilket innebär att du inte kommer att kunna komma åt någon av våra tjänster) och fakturera avgiften utöver eventuella tillämpliga fakturarelaterade kostnader .

Dröjsmålsränta ska utgå enligt lag. Guestro har rätt att ta ut en avgift för eventuella betalningspåminnelser och förbehåller sig rätten att skicka densamma via e-post till en fakturareferens som du tillhandahållit. Du är ansvarig för de rimliga kostnader som Guestro ådrar sig vid indrivning av förfallna avgifter.

Prenumerationen kommer att förnyas automatiskt om inte kunden avbryter sin prenumerationsplan minst 30 dagar före utgången av abonemanget, om inte annat överenskommits mellan Guestro och kunden. Om en kortbetalning inte går igenom har Guestro rätt att fakturera beloppet istället.

Det är kundens ansvar att avbryta tjänsten inom denna period. Detta kan genomföras på Plattformen. Du kan välja att avbryta din prenumeration när det passar dig, men observera att Guestro inte kommer att ge någon återbetalning av förbetalda avgifter och att du kommer att betala alla obetalda avgifter som ska betalas till och med slutet av prenumerationen. Du som firmatecknare är även personligt betalansvarig ifall att skulden inte regleras av kunden.

VARUMÄRKEN OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Äganderätt och alla immateriella rättigheter till tjänsterna eller något innehåll på tjänsterna, inklusive men inte begränsat till patent, designrättigheter, upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter och äganderättsligt kunnande, ska ägas av och tillfalla oss, eller vår licensgivaren, och ingenting i dessa villkor ska tolkas som en överföring av sådana rättigheter från oss till dig. Du är ensam berättigad till den begränsade licensen till tjänsterna som specifikt beviljas enligt dessa villkor.

Specifikt är varumärket “Guestro” och alla varumärken som förekommer på tjänsterna egendom av oss eller våra licensgivare och skyddas av tillämpliga lagar. Användning av dessa varumärken är på alla sätt förbjuden.

Genom att godkänna dessa villkor ger du Guestro en avgiftsfri rättighet att använda ditt namn, varumärke och/eller en hyperlänk till din webbplats för att tillhandahålla tjänsterna, såväl som för alla marknadsföringsändamål av Guestro produkter och tjänster, både online och offline.

Allt material, innehåll, bild eller annan immateriell egendom som skapas som ett resultat av användning av Guestro eller beställts i samband med något av våra tjänster tillfaller oss. 

OBEHÖRIG ANVÄNDNING/INGET GRÄNSSNITT

Du samtycker till att du inte kommer att använda eller försöka använda någon metod, enhet, programvara eller rutin för att skada andra eller störa Tjänsternas funktion eller använda och/eller övervaka någon information i eller relaterad till Tjänsterna för något obehörigt ändamål.

Specifikt samtycker varje användare, oavsett om den är auktoriserad eller obehörig, att den inte kommer (och inte kommer att tillåta någon av dess anställda, konsulter och annan tredje part att) göra något av följande:använda tjänsterna eller all information som innehåller dem eller tillhandahålla, länka eller på annat sätt tillgängliggöra all information om tjänsterna som är olaglig, hotfull, kränkande, trakasserande, slingrande, ärekränkande, vulgär, obscent, ärekränkande, inkräktande på annans integritet, hatisk, skadlig till minderåriga eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande; utge sig för att vara någon person eller enhet, eller på annat sätt framställa din anknytning felaktigt; manipulera, förfalska eller på annat sätt modifiera information eller identifierare på ett sätt som kan dölja eller dölja ursprunget till någon information;modifiera, reverse engineering, reverse assembly, dekompilera eller hacka in i någon av mjukvaruapplikationerna eller relaterade verktyg eller verktyg som används av Tjänsterna;ändra eller ta bort information som inte tillhandahålls av dig, eller störa driften av Tjänsterna inklusive, men inte begränsat till, genom distribution av oönskad reklam eller e-postmeddelanden eller spridning av virus och liknande. Du samtycker också till att inte tillåta någon annan användare av tjänsterna att komma åt, se, ladda ner eller reproducera materialet för någon användning som inte är tillåten av oss.

GARANTIER

Tjänsterna och innehållet däri tillhandahålls “i befintligt skick” och “som tillgängligt”. Vi lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger oss härmed alla garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar eller ger vi inga utfästelser om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av innehållet som är tillgängligt via tjänsterna och andra tjänster eller på annat sätt relaterat till sådant innehåll eller på några webbplatser som är länkade till tjänsterna.

Vi erbjuder ingen garanti för att sidorna, tjänsterna, funktionerna, valen och innehållet i Tjänsterna kommer att tillhandahållas utan avbrott eller fel eller att eventuella misstag eller fel kommer att rättas till. Vi garanterar inte att tjänsterna eller servrarna genom vilka de blir tillgängliga för användarna inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter, även om vi gör allt för att säkerställa det.

Tjänsterna och innehållet däri kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Vi garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Vi kan göra ändringar i materialet som finns på dess webbplats när som helst utan föregående meddelande. 

UTESLUTNING FRÅN ANSVAR

Såvida det inte orsakas av vår grova vårdslöshet eller uppsåt, ska vi under inga omständigheter hållas ansvariga för några förluster eller skador, vare sig direkta eller indirekta (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av Tjänsterna eller användningen eller oförmågan att använda innehållet i Tjänsterna, även om vi har underrättats om möjligheten till sådan skada.

Vi kan inte garantera säkerheten för någon överföring av information som görs via Tjänsterna. Vi tar inget ansvar för informationen som finns på Tjänsterna. Tjänsterna kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte är under vår kontroll. Vi är inte ansvariga för innehållet på, och vi stöder inte, några tredjepartswebbplatser som är länkade till tjänsterna. Vi har inte granskat innehåll på andra webbplatser än Tjänsterna och är inte ansvariga för sådant innehåll. Vi frånsäger oss uttryckligen ansvar för alla framställningar som görs eller underförstås i relation till produkter, publikationer eller webbplatser som inte ägs av oss.

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA

Du bekräftar och samtycker till att ingenting i dessa villkor utgör ett åtagande från oss att tillhandahålla tjänsterna i dess nuvarande form eller enligt några specifikationer. Vi kan, efter eget gottfinnande, från tid till annan göra tillägg till, raderingar från, modifieringar av eller ändra formatet och funktionerna för tjänsterna.

Du medger vidare att vi kan vara skyldiga att ändra, modifiera eller minska omfattningen av tjänsterna på grund av tvingande lagar eller beslut av behöriga statliga myndigheter. Om en sådan begränsning gäller Tjänsterna på ett sätt som kan påverka eller försämra Tjänsterna, ska Guestro inte bära något ansvar och ska inte vara skyldig att utföra någon hel eller partiell återbetalning av betalningar som du har gjort för någon av Tjänsterna.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att använda våra tjänster samtycker du härmed till vår insamling och användning av personuppgifter som kommer att göras i enlighet med vår integritetspolicy. Personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part och kommer endast att användas för att förbättra Guestros tjänster. Termer som används i detta avsnitt 13 ska ha den betydelse som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016⁄679, om inte annat definieras i dessa villkor. Du samtycker även att vi använder dina gästers personuppgifter för att kunna tillhandhålla de tjänster som du har beställs av Guestro, du garanterar även att du har samtycke från privatpersonerna att hantera deras personuppgifter samt att du får dela dessa med oss. 

Kunden kommer att dela personuppgifter som samlats in (som består av domänen från formulärinmatningsfält, t.ex. “Guestro.se”, som kan – i sig eller i kombination med annan information – identifiera en levande fysisk person), varvid Guestro och Kunden kommer självständigt att bestämma de syften som de delade Personuppgifterna får användas för. Guestro och kunden är som sådana oberoende personuppgiftsansvariga enligt dessa villkor för behandling av personuppgifter i samband med förbättringen av Guestro tjänster och anser sig inte vara gemensamma registeransvariga.

Kunden ansvarar för att säkerställa att den har rätt att överföra personuppgifter till Guestro, och att sådana överföringar görs i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Skulle någon av parterna få en begäran från en registrerad eller tillsynsmyndighet som helt eller delvis avser den andra partens behandling av personuppgifter, ska den mottagande parten underrätta den andra parten utan onödigt dröjsmål. Om begäran avser båda parters behandling ska parterna samarbeta i god tro vid handläggningen av begäran.

Varje part är skyldig att informera de registrerade om sin respektive behandling som personuppgiftsansvarig. Kunden ska för detta ändamål bistå Guestro genom att informera besökare på Kundens webbplats där Guestro spårningskod är implementerad om Guestro behandling av Personuppgifter. Guestro ska i sin tur rimligen bistå Kunden med att ge vägledning till Kunden om hur man tillhandahåller sådan information.

GÄLLANDE LAG OCH TVISTER

Dessa villkor och tjänsterna ska styras av och konstrueras i enlighet med svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler.

Varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa Villkor eller Tjänsterna, eller brott, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutligt avgöras av Stockholms Tingsrätt.

Parterna åtar sig och är överens om att alla avtal, överenskommelser och annat material som skapas osm ett resultat av relationen kommer att hållas strikt konfidentiella. Detta sekretessåtagande ska omfatta all information som avslöjas under en tvist, förhandling eller annan dialog, såväl som alla beslut eller domar som fattas eller tillkännages under förfarandet. Information som omfattas av detta sekretessåtagande får inte i någon form lämnas ut till tredje part utan skriftligt medgivande från Guestro. Trots detta ska en part inte hindras från att lämna ut sådan information för att på bästa möjliga sätt tillvarata sina rättigheter gentemot den andra parten i samband med tvisten, eller om parten är skyldig att lämna ut det enligt lag. , föreskrift, beslut av myndighet eller liknande.

Tredjepartstjänster & Data/Policy

Googles användardata

Vi implementerar Google 0Auth Consent Screen i syfte att integrera Google Analytics i vår administrationsdel av vår webbapplikation. Vår applikation lagrar inga personuppgifter från Google.

Data som vi lagrar är:
Åtkomsttoken och uppdateringstoken, som används för att hålla Google-sessionen vid liv.
Vi lagrar egendoms-ID hämtat från Google Analytic för egendomen som valts av användaren.

Radering av data:
Användarnas lagrade data som inkluderar Google Analytic-egendoms-ID samt token och uppdateringstoken raderas permanent från databasen när användaren bestämmer sig för att logga ut och ta bort länken till sitt Google-konto.

Mer information: https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy