Om oss

Vårt mål på Guestro är att skapa verktyg som underlättar och effektiviserar arbetsprocesser och flöden för restaurang- och cafébranschen. Vi vill simplifiera och skapa unika lösningar med vårt ekosystem som säkerställer ett tryggt och stabilt sätt att vara verksam i en ständigt föränderlig miljö. Med vårt ekosystem kan vi till viss del förutspå framtida steg via data och analyser som gör att du kostnadseffektivt och säkert kan ta rätt beslut för din verksamhet.

Vi på Guestro arbetar ständigt för att göra det enkelt för dig att uppnå din verksamhets fulla potential genom enkla steg och processer. Vi levererar tjänster med utmärkt service då vårt mål är att alla ska kunna ha tillgång till våra verktyg, oavsett storlek på verksamheten. Därför går våra erbjudanden att skräddarsy enligt dina behov och möjligheter. Att vara en del av Guestro är att investera i en trygg, effektiv och lönsam framtid.

300+

Restauranger

36k+

Aktiva användare

700k+

Personer i räckvidd

Börja arbeta långsiktigt med Guestro

Några av de största problemen inom restaurangbranschen är att det ofta är fokus på kort sikt, ostrukturerat arbete i olika led, flertalet leverantörer, att mycket vilar på ledarens axlar. Dessutom är det dyrt och tidskrävande med flera olika system att hålla koll på.

Med Guestro arbetar du efter en modell som bygger på en beprövad metodologi som ger dig rätt verktyg för att strukturera och fördela ditt arbete på en och samma plattform. Vårt mål är att du ska få fler och bättre gäster och det gör vi genom att samla och analysera data vilket gör att du kan uppnå bättre resultat genom att ta beslut baserade på fakta, unikt för din verksamhet.

Dessa problem löser vi

Efter många års erfarenhet och insikter inom restaurangbranschen har vi identifierat problem och skapat en unik lösning på ofta förekommande besvär.

Verktyg

För att kunna uppnå mer strukturerat och tidseffektivt arbete är rätt verktyg av största betydelse. Därför har vi skapat unika verktyg inom vårt ekosystem för att underlätta insamling av relevant information för att du bättre ska kunna ta rätt beslut för din verksamhet.

Strategi

När du väl har all insamlad data, och analyser av denna, har du nu möjlighet att skapa strategier i enlighet med dina verksamhetsmål. Du kan nu enkelt strukturera arbetsuppgifter och information för att uppnå dina mål.

Långsiktigt

Med rätt verktyg som leder till relevant data och analyser för din verksamhet kan du skapa strategier som främjar din tillväxt på lång sikt. Vårt mål är att du enkelt ska kunna skapa långsiktiga planer med vårt ekosystem som stödjer varje beslut med relevant fakta som dessutom vägleder dig till det mest tids- och kostnadseffektiva valet på vägen dit.